Toch maar niet?
Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat je een artikel toch niet wilt. Binnen 30 dagen kun je het artikel retoursturen.
Meld dit wel even via info@camerafilterwebshop.com, dan zorgen wij ervoor dat je een adreslabel krijgt voor de retourzending.
Hiermee kun je het artikel kosteloos retour sturen.


Verpakking
De consument (koper) draagt zorg voor een correcte retourzending van de artikelen. De betreffende retourzending dient, voor zover mogelijk, te geschieden in oorspronkelijke en niet beschadigde verpakking. Mochten de artikelen beschadigd zijn of reeds gebruikt, dan heeft Camerafilterwebshop.nl het recht hiervoor kosten in rekening te brengen. Dit kun je voorkomen door betreffende artikelen ongebruikt en in originele onbeschadigde verpakking retour te zenden.

Uitgesloten van retourzending
Beschadigde of gebruikte artikelen.
Artikelen die speciaal besteld zijn.

 
Beschadigd
Als je beschadigde artikelen hebt ontvangen dien je dit direct te melden bij onze klantenservice. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar: info@Camerafilterwebshop.com. Wij lossen het dan zo snel mogelijk voor je op!

Terugstorten
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Verzendkosten
Camerafilterwebshop.nl zal zorgen voor een adreslabel waarmee de consument de retourzending bij een PostNL pakketpunt kan inleveren. Hier zijn voor de consument geen kosten aan verbonden.


Waar stuur je het heen?
Camerafilterwebshop.nl
Jan van Goyenlaan 14
1181 TG Amstelveen
Nederland